Barion Pixel
Prohlížením naší webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies v souladu se Zásadami používání souborů cookies.

Prohlášení o ochraně soukromí

E-mail: info@mixify.cz Při provozu našich stránek www.mixify.cz (webové stránky) věnujeme zvláštní pozornost ochraně osobních údajů.

Naše informace o ochraně údajů poskytují podrobné informace o osobních údajích našich zákazníků a uživatelů našich webových stránek a na jakém právním základě; za jakým účelem vaše osobní údaje používáme, komu je můžeme předat a jaká máte práva v souvislosti se správou vašich osobních údajů.

Z důvodu legislativních změn může být nutné změnit informace o ochraně údajů, o tom v každém případě informujeme! Pokud změny vyžadují souhlas subjektu údajů, požádáme v případě potřeby o souhlas s naší správou údajů znovu.

Naše správa dat je primárně prováděna v souladu s Obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, dále jen: GDPR) a další legislativou EU týkající se správy dat. Čeština text GDPR je k dispozici ZDE

Kromě ustanovení GDPR je správa údajů upravena také současnou maďarskou legislativou, včetně:

 •  Zákon CXII z roku 2011 o práve na informácie, sebaurčenie a slobodu informácií. (informačný zákon)

  • Zákon V z roku 2013 o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník),

  • Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach komerčnej reklamy zákon (grt.),

  • CVIII z roku 2001 o určitých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. (Ekerov zákon).

V rámci právních předpisů se naše správa údajů řídí zásadami správy údajů stanovenými v GDPR, podle kterých osobní údaje:

 • musí být řešeno zákonným a spravedlivým způsobem a rovněž transparentním způsobem pro subjekt údajů („zákonnost, spravedlivý postup a transparentnost“);
 • měly by být shromažďovány pouze pro konkrétní, jasné a legitimní účely a nemělo by se s nimi nakládat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; v souladu s čl. 89 odst. 1 se další zpracování údajů za účelem archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely nepovažuje za neslučitelné s původním účelem („omezení účelu“);
 • musí být vhodné a relevantní z hlediska účelů správy údajů a musí být omezeny na to, co je nezbytné („údajová ekonomika“);
 • musí být přesné a v případě potřeby aktuální; musí být přijata veškerá přiměřená opatření k okamžitému vymazání nebo opravě osobních údajů, které jsou nepřesné pro účely zpracování údajů („přesnost“);
 • musí být uložen ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů správy osobních údajů; osobní údaje lze uchovávat po delší dobu pouze v případě, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 89 odst. 1 za účelem archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely, práva subjekty údajů a za předpokladu provedení vhodných technických a organizačních opatření nezbytných k ochraně vašich svobod („omezená skladovací kapacita“);
 • musí být nakládáno tak, aby bylo zajištěno přiměřené zabezpečení osobních údajů prostřednictvím uplatnění vhodných technických nebo organizačních opatření, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením údajů („integrita a důvěrnost“).
 • Správce údajů je odpovědný za dodržování výše uvedeného a musí být také schopen toto dodržování prokázat („odpovědnost“)

Název správy dat

Účel správy dat

Právní základ

Rozsah zpracovávaných dat

Termín správy dat

Registrace

nakupování na našem webu, poskytování uživatelských zkušeností a přizpůsobení služeb webu, informace související s plněním smlouvy, právním vymáháním a správou práv spotřebitelů

v souvislosti s uzavřením smlouvy a zároveň na základě našeho oprávněného zájmu

identifikační údaje, údaje o objednávce, kontaktní údaje

obecná vypršení doba následující po zrušení registrace nebo posledním nákupu, tedy 5 let plus 1 rok

Fakturační údaje

vystavení faktury

správa dat nařízená zákonem

identifikační údaje

po dobu stanovenou zákonem, nejdéle však 10 let

Služba Newsletter

kontakt, upozornění na slevy a akce

souhlas dotčené osoby

kontaktní údaje, nastavení, údaje o chování, odvozená data

do odvolání souhlasu

Online marketing

zobrazování personalizovaných nabídek na základě analýzy zvyků zákazníků

souhlas dotčené osoby

nastavení, údaje o chování, odvozená data

do odvolání souhlasu

Správa dat pro účely zákaznických služeb

vyřizování potřeb a stížností spotřebitelů, evidence objednávek, zajišťování kvality služeb, zvyšování a opravování úrovně služeb

v souvislosti s uzavřením smlouvy a zároveň na základě našeho oprávněného zájmu

identifikační údaje, údaje o objednávce, kontaktní údaje, informace shromažďované při využívání služeb zákazníkům

údaje související s vyřizováním reklamací po dobu 1 roku, údaje související s objednávkami, obecná doba  vypršení následující po objednávce, tj. 5 let, plus 1 rok

spravovat soubory protokolu

kvůli opatřením na ochranu IT

Na základě našeho oprávněného zájmu o bezpečnost IT

údaje o chování

5 let

 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Když používáte naše služby, shromažďujeme různé typy údajů, jako jsou uživatelská jména a hesla, kontakty a další nastavení. Sledujeme, které produkty si na našich stránkách prohlížíte, jaké zařízení používáte, který e-mailový newsletter vás zaujal, a z toho o vás shromažďujeme další údaje, abychom mohli vytvářet personalizované nabídky a zlepšovat naše služby. Pokud na našem webu nakoupíte nebo se zaregistrujete, spravujeme také vaše jméno.

2. NA JAKÉM ZÁKLADĚ OSOBNÍ ÚDAJE SPRAVUJEME?

 • používáte naše webové stránky, na kterých používáme soubory cookie, údaje používáme ke sledování návštěv a zlepšování našich služeb,
 • nakoupíte, spravujeme vaše údaje, abychom mohli splnit vaši objednávku, chránit naše právní potřeby a plnit naše zákonné povinnosti.
 • Osobní údaje zpracováváme pro různé účely a na základě různých právních důvodů, které podrobně uvádíme níže:
 • Spravujeme všechna data zaznamenaná námi jako správcem údajů. To znamená, že určujeme účel osobních údajů, prostředky správy údajů a odpovídáme za jejich vhodné poskytnutí.
 • Při najímání zpracovatele dat vždy uzavřeme písemnou smlouvu s tímto zpracovatelem dat na základě článku 28 GDRP a budeme vás o tom informovat.

Data zpracovatele dat

účel předání údajů zpracovateli údajů:

rozsah přenesených dat:

GLS General Logistics Systems
Hungary Csomag - Logisztikai Kft. (Alsónémedi, GLS Európa u. 2, 2351)

dodání zakoupeného produktu, domluva termínu

jméno, e-mail, mobilní telefon, doručovací adresa

 

Barion Payment Zrt.
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2.

zpracování platebních transakcí

e-mail

 

 

 • Pokud by došlo k mezinárodnímu přenosu dat, poskytneme vám o tom informace a v případě potřeby vás požádáme o výslovný souhlas!

3. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

 • Návštěvou webových stránek uživatel souhlasí s tím, aby webový obchod zasílal jeden nebo více souborů cookie - malý soubor obsahující řetězec znaků - do počítače uživatele, aby bylo možné jednoznačně identifikovat jeho prohlížeč.
 • Odesílané soubory cookie se používají následovně: externí poskytovatelé služeb tyto soubory cookie používají k ukládání, pokud uživatel dříve navštívil webové stránky inzerenta, a na základě toho zobrazují uživateli reklamy na webových stránkách partnerů externích poskytovatelů služeb. Uživatelé mohou zakázat soubory cookie společnosti Google na stránce pro odhlášení z reklam Google (můžete také uživatelům sdělit, že mohou zakázat soubory cookie od poskytovatelů třetích stran na odhlašovací stránce Network Advertising Initiative).
 • K měření webové analýzy našich webových stránek www.bravuroshop.com používáme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics také používá cookies, textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele a umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace vytvořené pomocí souborů cookie a zaznamenávající používání webové stránky uživatelem se obvykle odesílají na server společnosti Google a tam se ukládají. IP adresa uživatele je však dříve uložena ve zkrácené podobě v rámci Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve zvláštních případech je plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google používá tyto informace k vyhodnocení používání webové stránky uživatelem, ke generování zpráv o aktivitě stránky a k poskytování dalších služeb provozovateli stránek souvisejících s používáním webové stránky. V rámci Google Analytics se IP adresa přenášená z prohlížeče uživatele neslučuje s jinými údaji Google. Uživatel může zabránit ukládání souborů cookie odpovídajícím nastavením svého prohlížeče a také zabránit přenosu a zpracování údajů vytvořených souborem cookie a zaznamenávání používání webové stránky uživatele (např. IP adresa) společnosti Google stažením a instalací obslužného programu prohlížeče. (plugin). z následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs 
 • Remarketing Google AdWords: Externí poskytovatelé služeb (včetně Google) používají tyto cookies k ukládání, pokud uživatel již dříve navštívil web inzerenta, a na základě toho se uživateli zobrazují reklamy na webech partnerů externích poskytovatelů služeb, včetně Googlu.
 • Facebook Pixel remarketing: Web používá Facebook pixel kód. Facebook pixel je kód, pomocí kterého se na našem webu připravuje zpráva o konverzích, můžeme sestavit cílové skupiny a získat podrobné analytické údaje o tom, jak lidé naše webové stránky používají. Tyto informace používáme k zobrazování relevantnějších reklam na reklamních kanálech Facebooku. Do Facebook Pixel nepřenášíme žádná identifikovatelná data, ale pokud jste při procházení našich webových stránek přihlášeni k jiným službám Facebooku, Facebook jako správce údajů vás a vaše aktivity na www.bravuroshop.com může identifikovat. Více informací o Facebook Pixelu naleznete zde: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

4. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ORGÁNŮM

 • V případě žádosti úřadu nebo soudu, pokud úřad určil právní základ pro předání údajů, předáme Vaše osobní údaje námi uložené a určené státním orgánem formulujícím Vaši žádost na základě bodu c) čl. 6 odst. 1 GDPR. Pokud byl přesně stanoven účel a rozsah údajů, poskytne správce osobní údaje tomuto státnímu orgánu pouze v rozsahu a rozsahu, který je nezbytně nutný k dosažení účelu žádosti. Před poskytnutím takových údajů se ujistíme, že jsou splněny všechny podmínky, a pokud ano, žádosti vyhovíme.

5. ZABEZPEČENÍ DAT

 • IT nástroje používané ke správě osobních údajů volíme a provozujeme tak, aby (i) byly přístupné oprávněným osobám (dostupnost); (ii) je zajištěna jeho pravost a autentizace (autenticita správy dat); (iii) jeho neměnnost lze ověřit (integrita dat); (iv) být chráněna proti neoprávněnému přístupu (důvěrnost údajů).
 • Ochranu bezpečnosti osobních údajů zajišťujeme technickými, organizačními a organizačními opatřeními, která poskytují úroveň ochrany odpovídající rizikům spojeným s uchováváním osobních údajů a zachovávají (i) důvěrnost údajů při správě údajů (tzv. k údajům mají přístup ti, kteří jsou k tomu oprávněni); (ii) její integritu (chrání přesnost a úplnost informací a způsob zpracování); (iii) jeho dostupnost (zajišťujeme, že když to oprávněný uživatel potřebuje, má skutečně přístup k požadovaným informacím a že jsou k dispozici související nástroje).
 • IT systém a síť správce dat jsou chráněny před počítačově podporovanými podvody, špionáží, sabotáží, vandalismem, požáry a povodněmi, stejně jako před počítačovými viry, počítačovými průniky a útoky typu denial-of-service. Zajišťuje zabezpečení pomocí postupů ochrany na úrovni serveru a aplikace.
 • V případě incidentu ochrany údajů správce údajů přijme veškerá opatření vyžadovaná GDPR, spolupracuje s uživateli a prohlašuje, že má odpovídající předpisy pro řešení incidentů ochrany údajů.

6. NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 • Pro uplatnění níže uvedených práv nás prosím kontaktujte prostřednictvím zákaznického servisu bravuroshop.com.

Jste způsobilí

 • i. požadovat kopii informací o správě údajů a zpracovávaných údajích (právo na přístup článek 15 GDPR),
 • ii. požadovat opravu nepřesných údajů nebo opravu neúplných údajů (právo na opravu čl. 16 GDPR),
 • iii. požadovat výmaz vašich osobních údajů a dále máte právo, aby byla vaše žádost o výmaz předána dalším správcům údajů, pokud byly vaše osobní údaje zveřejněny (právo na výmaz čl. 17 GDPR),
 • iv. oblouk. požadovat omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování údajů čl. 18 GDPR, Info tv.),
 • v.proti. získat Vaše osobní údaje ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě a požadovat předání těchto údajů jinému správci údajů (právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR),
 • vi.vznést námitku proti zpracování údajů (právo vznést námitku čl. 21 GDPR),
 • vii. v případě zpracování údajů na základě vašeho souhlasu svůj souhlas kdykoli odvolat, odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování údajů z předchozího období. (právo odvolat souhlas, čl. 7 odst. 3 GDPR),
 • viii. podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že správa údajů je v rozporu s některým zákonem. (právo podat stížnost u dozorového úřadu čl. 77 GDPR)

Některá ze svých práv můžete uplatnit zadáním svého profilu v položce nabídky Moje údaje v nabídce Můj profil, kde si můžete stáhnout údaje o vás spravované, opravit je a zahájit smazání vašeho profilu a uplatnit své právo na protest. Svůj souhlas se službou newsletteru můžete odvolat kliknutím na odkaz ve spodní části newsletteru. Technický přenos (záznam do databáze) vašeho protestu nebo stažení vašich údajů může trvat až 24 pracovních hodin, takže během tohoto přenosu můžete stále dostávat upozornění z mixify.cz

Vaše žádost o uplatnění Vašich práv souvisejících s jinou správou údajů bude vyřízena neprodleně, nejdéle však do 1 měsíce. Ve výjimečných případech, zejména v případě složitosti Vašeho požadavku, máme právo tuto dobu prodloužit o další 2 měsíce. O takovém případném prodloužení a našich důvodech vás samozřejmě budeme informovat. V rámci svého práva na přístup si můžete vyžádat kopii svých osobních údajů, první kopie je bezplatná a za další kopie může správce údajů účtovat poplatek.

 

(c) Všechna práva vyhrazena! Brilliant Products Ltd. 2019

 

Jméno poskytovatele služeb jako správce dat: Brilliant Products Kft.

Sídlo poskytovatele služeb (nikoli prodejna): 2045 Törökbálint, Hosszúrét, 062/65 hrsz D1. ép. 1. em.

Kontaktní údaje poskytovatele služeb a pravidelně používaná e-mailová adresa pro kontaktování uživatelů: info@mixify.cz

IČO poskytovatele služeb: 26654551-2-13

EU DICO: HU26654551

Název poskytovatele skladovacích služeb: ShopRenter.hu Kft.

Adresa poskytovatele skladovacích služeb: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

E-mailová adresa poskytovatele úložných služeb je: info@shoprenter.hu

Webové stránky poskytovatele úložných služeb: www.shoprenter.hu