Barion Pixel
Prohlížením naší webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies v souladu se Zásadami používání souborů cookies.

Podmínky nákupu

Podmínky nákupu

Nákupní podmínky, Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Úvod

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) obsahují podmínky pro užívání služby dostupné na webových stránkách www.mixify.cz (dále jen: webové stránky) uživatelem (dále jen Uživatel nebo Spotřebitel). Technické informace potřebné pro užívání webu, které nejsou obsaženy v těchto VOP, jsou poskytovány informacemi dostupnými na webu. Používáním webu Uživatel bere na vědomí a přijímá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Poskytovatel služeb:

Název společnosti: Brilliant Products Kft.

Sídlo poskytovatele služeb: 2045 Törökbálint, Hosszúrét, 062/65 hrsz D1.ép. 1. em. (Funguje pouze jako ústředí, ne obchod, není místo vyzvednutí a není žádná recepce pro zákazníky.)

Registrační číslo společnosti: 13-09-214488

Název obchodního soudu nebo registračního orgánu: Obchodní soud hlavního soudu

Kontakt: info@mixify.cz

Číslo bankovního účtu: IBAN BE54 9673 1939 5397 (Wise Europe SA)

IČO: 26654551-2-13

EU DIČO: HU26654551

Výběr produktu

Zákazník má možnost si vybrat nebo objednat z produktů obchodu. Kliknutím na vybraný produkt si zákazník může prohlédnout jeho podrobný popis. Pokud máte v úmyslu nakoupit, vložíte produkt, který chcete koupit, do virtuálního košíku stisknutím tlačítka "Přidat do košíku". Kliknutím na tlačítko „Zobrazit“v košíku zjistíte produkty vložené do košíku při nákupu, celkovou částku faktury a cenu dopravy. Zde si můžete zkontrolovat správnost Vaší objednávky, zejména ceny a množství, které můžete dle potřeby upravit či vylepšit. Košík automaticky vypočítá celkovou částku objednávky.

Odeslání objednávky

Pokud si myslíte, že množství produktů v košíku je dostatečné, zkontrolovali jste celkový počet a rozhodli jste se, že je chcete zakoupit, klikněte jednoduše na tlačítko "Pokladna". Poté si můžete vybrat, zda chcete vstoupit jako již registrovaný zákazník, zaregistrovat se jako nový zákazník nebo nakupovat bez registrace.

Pokud jste již v našem obchodě nakoupili, zadejte prosím e-mailovou adresu a heslo, které jste zadali při předchozí registraci. Pokud se chcete zaregistrovat jako nový zákazník, zadejte údaje potřebné k nákupu, které systém uloží a při příštím nákupu se stačí přihlásit. Pro nákupy bez registrace zadejte svoji fakturační a dodací adresu.

V dalším kroku si vyberte způsob doručení, který vám vyhovuje, a také způsob platby (dobírka, bankovní karta, bankovní převod, hotovost). Pokud souhlasíte s obsahem objednávky, kliknutím na tlačítko "Objednat" objednávku odešlete.

Ceny

Naše ceny jsou ceníkové ceny platné v době objednávky, které naleznete u produktů v internetovém obchodě. Uvedené ceny jsou hrubé ceny a zahrnují maďarskou DPH ve výši 21 %, tyto ceny však nezahrnují náklady na doručení. Cenu dopravy lze zjistit během procesu pokladny před dokončením objednávky a také v nákupních podmínkách. Vyskytne-li se chyba nebo nedostatek v produktech nebo cenách v internetovém obchodě, vyhrazujeme si právo na jejich opravu. V takovém případě informujeme zákazníka o nových údajích ihned po rozpoznání nebo úpravě chyby. Zákazník pak může objednávku ještě jednou potvrdit, nebo je možné od smlouvy odstoupit kteroukoli stranou.

RRP: Toto je nejnovější doporučená maloobchodní prodejní cena dodavatelem. V našem internetovém obchodě uvádíme maloobchodní ceny navrhované dodavateli, ale námi používaná cena je ve většině případů nižší, takže naši zákazníci mohou ušetřit značné částky.

Zpracování objednávek

Objednávky jsou zpracovány do 24 hodin v pracovní dny.

Možnost opravy chyb při zadávání dat

Před stisknutím tlačítka "Objednat" máte možnost opravit chyby při zadávání údajů.

Potvrzení

Ke všem objednávkám posíláme zpětnou vazbu e-mailem. To znamená, že po zadání objednávky obdržíte automatický e-mail o přijetí objednávky a (později) o předpokládané dodací lhůtě. V případě telefonické konzultace volejte zákaznický servis nebo na kterékoli telefonní číslo uvedené v e-mailu.

Platební podmínky

V naší prodejně je možné platit převodem, bankovní kartou i na dobírku. V případě posledně uvedeného musí být celá kupní cena spolu s náklady na doručení uhrazena v hotovosti doručovateli při převzetí zásilky.

Platební kartou - Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kreditní kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo jeho povolení je H-EN-I-1064/2013.

Doprava

Zásilky jsou doručovány a přepravovány kurýrní službou (GLS apod.). Dodací lhůta produktu je vysvětlena internetovým obchodem během procesu pokladny a je také zahrnuta v potvrzovacím e-mailu. Na telefonním čísle uvedeném v potvrzovacím e-mailu se můžete domluvit na termínu doručení.

Způsoby doručení: Kurýrní služba GLS

Dodací lhůta: 1-3 pracovní dny (aktuální dodací lhůta je vždy viditelná na stránce produktu)

Poplatky za doručení: Liší se v závislosti na hmotnosti a hodnotě objednaného produktu (produktů), jakož i na zvoleném způsobu doručení a platby.

 

Odstoupení přepravy
 

V případě, že internetový obchod neplní své povinnosti ze smlouvy z důvodu nedostupnosti zboží specifikovaného ve smlouvě, nebo z důvodu, že není schopen poskytnout objednanou službu, je povinen o tom zákazníka informovat. Internetový obchod neuzavírá smlouvy s nezletilými. Přijetím nákupních podmínek zákazník prohlašuje, že je plnoletý.

Vrácení produktu

Výrobek převezmeme zpět pouze v původním stavu a balení, v objednaném množství a kvalitě.
 

Právo na odstoupení od smlouvy / záruka vrácení

Postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Ustanovení tohoto bodu se vztahuje pouze na fyzické osoby jednající mimo rámec svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti, které nakupují, objednávají, přijímají, používají, používají zboží, jakož i na příjemce obchodních sdělení a nabídek souvisejících se zbožím (dále jen spotřebitel).

V případě poskytnutí více produktů lze od smlouvy odstoupit od posledního dodaného produktu do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou dopravce.

Spotřebitel rovněž uplatňuje své právo na odstoupení od smlouvy v době mezi dnem uzavření smlouvy a dnem převzetí produktu.

Pokud si spotřebitel přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí poskytovateli služeb zaslat jasné prohlášení obsahující svůj úmysl odstoupit (například poštou, faxem nebo elektronickou poštou) na kontaktní údaje uvedené na webové stránce. Spotřebitel uplatní své právo na odstoupení ve lhůtě, pokud své prohlášení o odstoupení od smlouvy zašle Poskytovateli služby před uplynutím výše uvedené lhůty.

V obou případech Poskytovatel služeb neprodleně potvrdí přijetí prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy e-mailem.

V případě písemného zrušení se považuje za platné, pokud Spotřebitel zašle své vyjádření k tomuto účelu do 14 kalendářních dnů (i 14. kalendářní den) Poskytovateli služby.

V případě oznámení poštou bere Poskytovatel služby v úvahu datum odeslání a v případě oznámení e-mailem nebo faxem je pro výpočet ceny zohledněn čas odeslání e-mailu nebo faxu. konečný termín. Spotřebitel zasílá dopis jako doporučenou zásilku, aby bylo možné spolehlivě prokázat datum odeslání.

V případě odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen vrátit objednaný produkt na adresu Poskytovatele služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, odešle-li Spotřebitel produkt (poštou jej nebo jej předá jím objednanému kurýrovi) před uplynutím 14denní lhůty.

Náklady na vrácení produktu na adresu Poskytovatele služby nese Spotřebitel. Poskytovatel služby není schopen převzít balík zaslaný zpět na dobírku a poštovné. Kromě nákladů na vrácení produktu nebudou spotřebiteli v souvislosti se zrušením účtovány žádné další náklady.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, Poskytovatel služeb vrátí Spotřebiteli veškeré kompenzace poskytnuté Spotřebitelem, včetně nákladů na dopravu (placené za doručení), s výjimkou dodatečných nákladů, které v důsledku toho vznikly, že si Spotřebitel zvolil jiný způsob dopravy, než je nejlevnější obvyklý způsob dopravy nabízený Poskytovatelem služby. Poskytovatel služeb má právo zadržet vrácení peněz, dokud nebude produkt vrácen nebo Spotřebitel neprokáže důvěryhodnost, že jej vrátil: z těchto dvou bere Poskytovatel služeb v úvahu dřívější datum.

Při refundaci využívá Poskytovatel služeb pouze bankovní převod u objednávek placených bankovním převodem nebo dobírkou a v případě online platby bankovní kartou využívá Poskytovatel služby refundaci bankovní kartou. Díky použití těchto způsobů vrácení nebudou Spotřebiteli účtovány žádné další náklady.

Spotřebitel může nést odpovědnost za snížení hodnoty produktu pouze v případě, že k němu došlo v důsledku použití nad rámec použití nezbytného ke zjištění, vlastností a provozu produktu.

Prodávající však může požadovat náhradu škody vzniklé nesprávným používáním zboží. Není-li zboží vrácené na základě práva na odstoupení od smlouvy v bezvadném, znovu prodejném stavu, je zákazník povinen uhradit náhradu, pokud způsobil zhoršení stavu zboží, zničení nebo jinou nemožnost vrácení zboží úmyslně nebo z nedbalosti.

Pokud se při otevření produktu za přítomnosti doručovatele (poštovní doručovatel, kurýr) ukáže, že je produkt prokazatelně poškozen a k poškození došlo před převzetím zboží, doručovatel je povinen sepsat škodní protokol. Jakékoli poškození nebo nedostatek obsahu při doručování zásilky musí být zahrnuto do protokolu o skutečnostech mezi odesílatelem a příjemcem! Za pozdější nedostatek obsahu nebo případné poškození nemůžeme nést odpovědnost!

 „Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy

(vyplňte a vraťte pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:

Já/my, níže podepsaný/á, prohlašuji, že využívám/využíváme své právo na odstoupení od smlouvy s ohledem na smlouvu o prodeji následujících produktů nebo poskytování následující služby:

Datum uzavření smlouvy / datum přijetí:

Objednací číslo produktu (volitelné):

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

Číslo bankovního účtu spotřebitele:

Komentář / popis chyby (volitelné):

Podpis spotřebitele (spotřebitelů): (pouze v případě prohlášení na papíře)

Datovaný"

V jakých případech nemá Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy

V případě smlouvy o poskytování služby po dokončení služby jako celku, pokud poskytovatel služby zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel vzal na vědomí, že ztrácí právo na výpověď po dokončení služby jako celku.

U produktu nebo služby, jejichž cenu nebo poplatek nemůže Poskytovatel služeb ovlivnit, závisí na případných výkyvech na peněžním trhu i během 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V případě nepředvýrobního produktu, který byl vyroben Poskytovatelem služby na základě pokynů Spotřebitele nebo na jeho výslovnou žádost, nebo v případě produktu, který byl jednoznačně ušitý na míru Uživatele.

Pokud jde o produkt podléhající zkáze nebo produkt, který si krátkou dobu zachovává svou kvalitu.

Pokud jde o produkt s uzavřeným obalem, který nelze po jeho otevření vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny.

Pokud jde o produkt, který je vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchán s jinými produkty.

Pokud jde o alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu způsobem nezávislým na vůli Poskytovatele služeb a jehož cena byla stranami sjednána při uzavírání kupní smlouvy, je však plnění smlouva bude uzavřena až po třicátém dni od uzavření smlouvy.

V případě obchodní smlouvy, kdy Poskytovatel služby navštíví Uživatele na výslovnou žádost Spotřebitele za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby.

Pokud jde o prodej a nákup zvukových a obrazových záznamů v uzavřených obalech, jakož i kopií počítačového softwaru, pokud spotřebitel po dodání obal otevřel.

Pokud jde o noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném.

V případě smluv uzavřených ve veřejné dražbě.

S výjimkou služeb pro pobytové účely, jde-li o smlouvu o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilu, stravování nebo služby související s volnočasovými aktivitami, pokud byl sjednán termín nebo termín dokončení stanovený ve smlouvě.

Pokud jde o digitální datový obsah poskytovaný na nefyzickém nosiči dat, pokud Poskytovatel služby zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem Spotřebitele a Spotřebitel s tímto souhlasem současně prohlásil, že o svůj právo na odstoupení od smlouvy po zahájení plnění.

Vlastnická doložka

Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem dodavatele. V případě chybných, neakceptovaných objednávek je produkt naskladněn na jméno "nového" majitele a po novém úspěšném prodeji bude novému majiteli vyplacena protihodnota!

Záruční podmínky

Záruční nárok lze uplatnit předložením některého z níže uvedených dokladů:

- Záruční list nebo faktura vystavená naší společností

V případě jejich úplného nedostatku nemůžeme reklamaci uznat!

Přístroje přivezené do naší společnosti se záručním problémem budou předány našemu příslušnému dodavateli, který naší společnosti poskytuje záruční zázemí, který zajistí jejich opravu v co nejkratší době v souladu s příslušnou legislativou. Doba pro provedení záručních oprav a prohlídek je obvykle 2-3 pracovní dny, ale servisní střediska si vyhrazují právo tuto lhůtu v odůvodněných případech prodloužit.

72 hodinová výměna se vztahuje pouze na produkty, které během zamýšleného použití nefungovaly správně. Aby se předešlo výměně poruch způsobených nesprávným používáním (např. rozbité v důsledku pádu, mokro, šlápnutí atd.), provádějí výrobci a distributoři výměnu po 72 hodinách pouze na základě oficiálního odborného posudku servisních pracovníků. V souladu s tím by měly být v případě selhání produktu do 72 hodin podniknuty následující kroky:

Pokud je zřejmé, že k poruše došlo do 72 hodin v důsledku zamýšleného používání, samozřejmě zajistíme okamžitou výměnu.

Pokud není zamýšlené použití jasné, pak se náš internetový obchod zavazuje vyměnit vadný výrobek pouze do 72 hodin poté, co se dozvíme o odborném posudku oficiálního odborného servisu.

V případě poruchy výrobku musíte postupovat v souladu s informacemi na obalu nebo záručním listě, který vám byl poskytnut spolu s fakturou.

Ve všech případech nese náklady na vrácení v rámci záruky kupující. Samozřejmě, pokud se po vrácení ukáže, že se jedná o vadu materiálu nebo problém, na který se vztahují záruční podmínky, internetový obchod následně vrátí náklady na dopravu.

Servisní prohlídka záručních výrobků je bezplatná, pokud se však při prohlídce ukáže, že testovaný výrobek funguje bezchybně, případně má vadu způsobenou nesprávným používáním, účtujeme zákazníkovi poplatek za kontrolu ve výši 500 CZK + DPH ve všech případech.

V případě problémů opravených třetí stranou nebo způsobených neodborným zacházením a seřízením a problémů, na které se nevztahují záruční podmínky, nemůžeme proplatit náklady na dopravu.

Úprava nebo zrušení objednávky

V souladu se zákonem při uskutečnění objednávky software internetového obchodu prodávajícího neprodleně odešle zákazníkovi oznámení o uskutečnění objednávky. Toto oznámení nepředstavuje smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím! Zákazníka pouze informuje, že jeho požadavek na objednávku byl zaregistrován naším systémem a předán kompetentnímu pracovníkovi prodejce.

Pokud toto kupující neobdrží do 48 hodin, povinnost kupujícího učinit nabídku zaniká.

Prodávající dává zákazníkovi možnost zrušit objednávku elektronicky do doby zahájení plnění objednávky. Při zahájení plnění objednávky bude zákazník informován e-mailem a/nebo telefonicky o předpokládané délce plnění a o tom, že plnění začalo, poté je možné objednávku zrušit pouze prostřednictvím jednoho z kontakty nalezené v položkách nabídky "Kontakt".

Pozdější změny objednávky je možné provést pouze písemně prostřednictvím e-mailu (info@mixify.cz).

Vyřizování reklamací

Spotřebitel je povinen převzít objednané zboží v dávkách a v případě poškozeného nebo chybějícího zboží sepsat při převzetí s kurýrem škodní protokol.

V případě poškození balíku - je-li rozpoznatelné - je nutné toto označit ihned při doručení balíku, o čemž je kurýr povinen sepsat škodní protokol.

V opačném případě nebo v případě krytého poškození musí být reklamace nahlášena písemně do 72 hodin od doručení, pokud lze prokázat, že škoda vznikla z důvodů, které lze přičíst poskytovateli služeb. Při nahlášení závady do 72 hodin naši kolegové do 1 pracovního dne pošlou zdarma kurýra pro produkt, proto je doporučeno uvést záznamovou adresu do e-mailu napsaného při upozornění. Pokud není adresa pro přijetí k dispozici, naši kolegové vás upozorní v odpovědním e-mailu. Pokud neobdržíme záznamovou adresu písemně do 72 hodin od upozornění, bohužel již nemůžeme zajistit bezplatné doručení kurýrem.

Nedodržení výše uvedených lhůt bude mít za následek ztrátu práv.

V případě jakýchkoliv dalších problémů, které se později vyskytnou, bude Poskytovatel služeb postupovat podle pravidel pro písemné reklamace.

Poskytovatel služby odpoví na obdrženou stížnost písemně do 30 dnů na poskytnutou e-mailovou adresu - pokud je k dispozici - nebo poštou.

V případě zamítnutí reklamace bude Poskytovatel služby informovat spotřebitele o důvodu zamítnutí.

Spotřebitel může uplatnit své spotřebitelské stížnosti na produkt nebo činnost poskytovatele služeb písemně zde:

Název společnosti: Brilliant Products Kft.

Poštovní adresa: 2045 Törökbálint, Hosszúrét, 062/65 hrsz D1. ép 1. em.

E-mail: info@mixify.cz

Do  protokolu patří:

a) jméno a adresu Zákazníka, jakož i prohlášení, že souhlasí se zpracováním jeho údajů zaznamenaných v protokolu v souladu s ustanoveními vyhlášky,

b) název movité věci zakoupené na základě smlouvy mezi stranami

c) datum plnění ze strany poskytovatele služby,

d) datum oznámení chyby,

e) popis závady,

f) právo, které chce spotřebitel uplatnit na základě své záruční reklamace,

g) způsob vyřízení záruční nebo záruční reklamace nebo důvod zamítnutí reklamace nebo práva na jejím základě.

Další opravné prostředky

Spotřebitel může za účelem smírného mimosoudního řešení spotřebitelských právních sporů souvisejících s kvalitou, bezpečností a aplikací pravidel odpovědnosti za výrobek, jakož i uzavřením a plněním smlouvy zahájit řízení u smírčího orgánu působící pod příslušnou profesní komorou podle místa svého bydliště, při kterém je Poskytovatel služeb povinen spolupracovat.

Poskytovatel služeb nepodléhá ustanovením žádného kodexu chování.

Záruka na příslušenství, záruka na výrobek, záruka, záruční práva

Informace o záruce na příslušenství, záruce na výrobek a záruce jsou obsaženy v příloze I podle zákona.

Zákazník může uplatnit nebo podat záruční nároky na kontaktních údajích uvedených v sekci údajů poskytovatele služeb.

Příloha I.

I.             Záruka na příslušenství

V jakých případech může Zákazník uplatnit své právo na záruku na příslušenství?

Jaká práva má Zákazník na základě své záruční reklamace?

Zákazník může dle své volby uplatnit následující záruční nároky na příslušenství:

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, pokud není splnění vámi zvoleného požadavku nemožné nebo by pro společnost znamenalo neúměrné dodatečné náklady ve srovnání s plněním jiného požadavku. Pokud jste nepožádali nebo nemohli o opravu nebo výměnu požádat, můžete požádat o poměrné snížení náhrady nebo můžete závadu opravit na náklady společnosti, případně ji nechat opravit někým jiným nebo - v posledním případ - od smlouvy můžete také odstoupit.

Z vámi zvoleného záručního práva na příslušenství můžete převést na jiné, ale náklady na převod ponesete vy, pokud to nebylo oprávněné nebo k tomu společnost neuvedla důvod.

Jaká je lhůta pro uplatnění vaší záruční reklamace?

Chybu jste povinni nahlásit ihned po jejím zjištění, nejpozději však do dvou měsíců od zjištění chyby. Zároveň si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že po uplynutí dvouleté promlčecí doby od splnění smlouvy již nemůžete uplatnit svá práva ze záruky na příslušenství. V případě použité věci je tato lhůta maximálně jeden rok.

Proti komu můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství?

Svůj nárok na záruku můžete uplatnit u společnosti.

Jaké další podmínky existují pro uplatnění práv ze záruky na příslušenství?

Do šesti měsíců od data dodání není žádná jiná podmínka pro uznání vaší reklamace na příslušenství kromě nahlášení závady, pokud prokážete, že produkt byl poskytnut Poskytovatelem služby. Po uplynutí šesti měsíců od plnění jste však již povinni prokázat, že vámi uznaná vada existovala již v době plnění.

II.             Záruka na produkt

V jakém případě můžete uplatnit záruku na produkt správně?

V případě vady movité věci (výrobku) můžete dle své volby uplatnit své právo definované v bodě 1 nebo reklamaci výrobku.

Jaká práva máte na základě záruční reklamace produktu?

Jako záruční nárok na výrobek můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného výrobku.

V jakém případě je výrobek považován za vadný?

Výrobek je vadný, nesplňuje-li jakostní požadavky platné v době uvedení na trh nebo nemá-li vlastnosti popsané výrobcem.

Jaká je lhůta pro uplatnění záruky na výrobek?

Záruku na výrobek můžete uplatnit do dvou let od uvedení výrobku na trh výrobcem. Po tomto termínu toto právo ztratíte.

Proti komu a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok na záruku na výrobek?

Záruku na výrobek můžete uplatnit pouze u výrobce nebo distributora movité věci. V případě uplatnění záruky na výrobek musíte prokázat vadu výrobku.

V jakých případech je výrobce (distributor) osvobozen od záručních povinností na výrobek?

Výrobce (distributor) je zproštěn záruční povinnosti pouze v případě, že prokáže, že:

- výrobek nebyl vyroben nebo uveden na trh v rámci své podnikatelské činnosti, popř

- podle stavu vědy a techniky nebyla vada v době uvedení na trh rozpoznatelná resp.

- vada výrobku vyplývá z aplikace právních předpisů nebo závazných úředních předpisů.

Stačí, když výrobce (distributor) doloží jeden důvod pro osvobození.

Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu stejné závady nemůžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství a na výrobek současně, a to paralelně. Pokud je však váš nárok na záruku na výrobek úspěšně uplatněn, můžete svůj nárok na záruku příslušenství na vyměněný výrobek nebo opravený díl uplatnit u výrobce.

I.             Zákonná odpovědnost za vady

V jakém případě můžete uplatnit právo na záruku na příslušenství?

Jaká práva máte v rámci záruky a v jakém časovém rámci?

Kdy je společnost osvobozena od záruční povinnosti?

Společnost je zproštěna záručních povinností pouze v případě, že prokáže, že příčina vady vznikla po plnění.

Upozorňuji na to, že z důvodu stejné závady nemůžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství a záruku, ani nárok na záruku na výrobek a záruku současně, ale jinak máte nárok na práva vyplývající ze záruky bez ohledu na práva definovaná v bodech 1 a 2.