Barion Pixel
Prohlížením naší webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies v souladu se Zásadami používání souborů cookies.

Záruka

Záruka

Záruční podmínky

OFICIÁLNÍ ZÁRUKA na zakoupený produkt.

Naše produkty distribuujeme v souladu se záručními pravidly platnými v Maďarsku!

Záruku na námi prodávané produkty vám poskytují dovozci výrobce. Můžete si tak užívat zabezpečené zázemí služby a podpory produktu. Pouze tato záruka zaručuje, že v případě potřeby bude vaše zařízení v co nejkratší době odborně opraveno nebo v případě znovu vyměnené, pokud se tak rozhodne odborný servis!

Na všechny námi prodávané nové produkty je dle příslušné legislativy povinná minimální záruka 12 měsíců. Záruční doby delší než tato jsou u dotčených výrobků uvedeny samostatně! Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury a záručního listu.

V souladu s předpisy na ochranu spotřebitele je výrobce povinen v případě zjištěné poruchy výrobku do 72 hodin vyměnit vadný výrobek.

Záruční nárok lze uplatnit předložením některého z níže uvedených dokladů:

- Záruční list nebo faktura vystavená naší společností

V případě jejich úplného nedostatku nemůžeme reklamaci uznat!

Přístroje přivezené do naší společnosti se záručním problémem budou předány našemu příslušnému dodavateli, který naší společnosti poskytuje záruční zázemí, který zajistí jejich opravu v co nejkratší době v souladu s příslušnou legislativou. Doba pro provedení záručních oprav a prohlídek je obvykle 2-3 pracovní dny, ale servisní střediska si vyhrazují právo tuto lhůtu v odůvodněných případech prodloužit.

72 hodinová výměna se vztahuje pouze na produkty, které během použití nefungovaly správně. Aby se předešlo výměně funkčních poruch způsobených nesprávným používáním (např. rozbité v důsledku pádu, mokro, šlápnutí atd.), výrobci a distributoři provádějí 72 hodinovou výměnu pouze na základě oficiálního servisního odborného posudku. V souladu s tím je třeba v případě selhání produktu do 72 hodin provést následující kroky:

Pokud je zřejmé, že k poruše došlo do 72 hodin v důsledku používání, samozřejmě zajistíme okamžitou výměnu.

Pokud není použití jasné, pak se náš internetový obchod zavazuje vyměnit vadný výrobek pouze do 72 hodin poté, co se dozvíme o odborném posudku oficiálního odborného servisu.

V případě poruchy výrobku musíte postupovat v souladu s informacemi na obalu nebo záručním listě, který vám byl poskytnut spolu s fakturou.

Náš internetový obchod nebude přijímat balíky zaslané poštou, ty se v každém případě vrátí zpět odesílateli!

Ve všech případech nese náklady na vrácení v rámci záruky kupující. Samozřejmě, pokud se po vrácení ukáže, že se jedná o vadu materiálu nebo problém, na který se vztahují záruční podmínky, internetový obchod následně vrátí náklady na dopravu.

Servisní prohlídka záručních výrobků je bezplatná, pokud se však při prohlídce ukáže, že testovaný výrobek funguje bezchybně, případně má vadu způsobenou nesprávným používáním, budeme zákazníkovi účtovat poplatek za kontrolu ve výši 500CZK + DPH ve všech případech.

V případě problémů opravených třetí stranou nebo způsobených neodborným zacházením a seřízením a problémů, na které se nevztahují záruční podmínky, nemůžeme proplatit náklady na dopravu.

Pokud není u produktu uvedena záruka nebo záruční doba, informujte se prosím o záruční nebo záruční době e-mailem na zákaznickém servisu.